อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

650218 01

ขอแสดงความยินดีกับ นายนิโรจน์ เพ็งศรี  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี 2564 รางวัลระดับประเทศ ตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการของจังหวัดสงขลา

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com