อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

650306 03

5 - 6 มีนาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)  โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้าสอบทั้งหมด 57 คน เป็นนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วม จำนวน 2 สถานศึกษา 1.)วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จำนวน 14 คน  2.)วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์  43  คน

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com