อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

650308 03

8 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ร่วมกับอำเภอจะนะ  และประชาชนในพื้นที่  ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อสร้างความกระหนักรู้สู่ชุมชน โดยมีกิจกรรมทำความสำอาดบริเวณวัด ณ วัดโคกทราย ต.จะโหนง อ.จะนะ  จ.สงขลา

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com