อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

650310 01

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายภักดี ดอกดวง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting และ YouTube สพป.สงขลา เขต 3 ณ ห้องประชุมสันกาลาคีรี สพป.สงขลา เขต 3 โดยทำหน้าที่วิทยากรให้ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์เรื่อง"อาชีวศึกษามีดีกว่าที่คิด"ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting และ YouTube สพป.สงขลา เขต ๓ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.สงขลา เขต 3 จำนวน 37 โรงเรียน

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com