อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

650330 04

ขอแสดงความยินดี กับ ครอบครัววิทยาลัยเทคนิคจะนะ  เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แก่
1.นางสาวชุติมา  อินณุมาน
2.นางสาวสิรภัทร  บิลหล๊ะเต๊ะ
3.นางสาวนุชจรีย์  ชูชุม

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com