อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

661107 23

วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ พร้อมด้วย นายภักดี  ดอกดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และบุคลาการทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมทำความสะอาดคลอง ขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืชคลองท่าปอม ณ บ้านตรับเหนือ หมู่ที่ 9 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com