อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

661108 05

วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566  กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงโดยมีนายปวัฒน์   หนูบังเกิด  ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน พบปะพูดคุยยามเช้า

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com