อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

661109 24

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน  2566 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ มอบหมายให้นายภักดี ดอกดวง   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือก และจัดการสอบสัมภาษณ์ นักเรียนทุนการศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) โรงไฟฟ้าจะนะ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมทุ่งพันตัน ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com