อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

661110 01

วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เช้านี้ที่วิทยาลัยเทคนิคจะนะ กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง โดยมีนายวิศรุต  นุ่นเกลี้ยง หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง พบปะพูดคุยชี้แจงข้อมูลข่าวสารให้กับนักเรียน นักศึกษา

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com