อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

IMG 9219 2

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานการประชุมพิจารณาแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีคณะกรรมการพิจารณาโครงการ และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ประสานงานผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com