อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

IMG 9302 2

IMG 9261 3

วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เช้านี้ที่วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ดำเนินกิจกรรม การเข้าแถวหน้าเสาธงโดยมีนายภาณุวัฒน์  บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ พบปะพูดคุย ให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ในการรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเอง และให้ร้องเพลงชาติด้วยความภาคภูมิใจ  และนายสมจิตร รัสวรรณโณ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พบปะพูดคุยชี้แจงข้อมูลข่าวสารให้กับนักเรียน นักศึกษาทราบ ตระหนักถึงการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com