อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

IMG 9416 2

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายภาณุวัฒน์  บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ร่วมพิธีเปิดการดำเนินงานจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับจังหวัด จังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนางอมรรัตน์  จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาสังกัด สอศ. ในจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมกฤษณา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com