อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

661113 05

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี เข้าร่วมแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2566 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี และทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี โดยมี นางสุธิษา บุญเรืองขาว  ครูผู้ควบคุม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com