อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

670604 01

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 สวัสดียามเช้า ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ดำเนินกิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธง โดยมีนางเจสุดา สุมังคโล หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี พบปะพูดคุยและให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา

AlbumPhoto

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com