อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

670605 01

670605 02

670605 03

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 สวัสดียามเช้า ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ดำเนินกิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธง โดยมีคุณครูสุภาวดี ปักษิณศิริ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา คุณครูภาณุ ลาภินี หัวหน้างานปกครอง และนายภักดี ดอกดวง รองผู้อำนวยการ พบปะพูดคุยและให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา

AlbumPhoto

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com