อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

670605 26

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ มอบหมายให้นางนฤมล เพ็ญมาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายวิศรุต นุ่นเกลี้ยง หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง และนักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์ CEC (ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด) ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

AlbumPhoto

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com