อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

670605 34

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน และการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา โดยมีนางนฤมล เพ็ญมาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ผู้ปกครองทุกชั้นปี และคณะครูผู้สอน ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา

AlbumPhoto

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com