อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

670606 01

670606 02

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 สวัสดียามเช้า ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ดำเนินกิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธง โดยมีนายสุรเชฎฐ์   จันแดง ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และนายนิโรจน์ เพ็งศรี หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  พบปะพูดคุยและให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา

AlbumPhoto

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com