อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

670607 01

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร กับ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประดู่อังสนา ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายภาณุวัฒน์  บุญยะรัตน์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ พร้อมด้วยนางนฤมล เพ็ญมาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฯ ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้ของนักศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพิ่มโอกาสในการมีงานทำและสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน นับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีวศึกษาของประเทศต่อไป

AlbumPhoto

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com