อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

IMG 9595 6

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 สวัสดียามเช้า ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ดำเนินกิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธง โดยมีนางสาวรอฮานา ดือเร๊ะ ครูกลุ่มวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พบปะพูดคุยและให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา

AlbumPhoto

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com