อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

แบบฟอร์มรางวัลพระราชทาน วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ : 

ให้ใช้ตัวอักษร  TH  Sarabunit9   ขนาด  16

ภาพกิจกรรมให้ใส่คำอธิบายใต้ภาพ และ จัดเรียงตามปีการศึกษา

กั้นหน้า   2.54   ซม.   กั้นหลัง   2.54   ซม.   ด้านบน    2.54  ซม.   ด้านล่าง   2.54  ซม.

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com