อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา

ดูประกาศ และเอกสารแนบท้ายประกาศpdf icon

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com