อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

SAR62

รายงานการประเมินตนเอง(SAR : Self Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562

...Download...

---------------------------------------

มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ พ.ศ.2562

มาตรฐานการศึกษา2562

...Download...

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com