อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

แบบฟอร์มงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 

>> รูปแบบบันทึกหลังการสอน ปีการศึกษา 2562word icon new e0

>> แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตจัดส่งบันทึกหลังการสอนword iconnew e0

>> ตัวอย่างแบบฟอร์มขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชาword icon new e0

>> ตัวอย่างตารางเทียบสมรรถนะรายวิชากับสมรรถนะงานของสถานประกอบการ

>> ตัวอย่างแบบฟอร์มโครงการสอนรายวิชา

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com