อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจำปีการศึกษา 2560 ปีพุทธศักราช 2560 - 2561

ประเภทที่ 1 (powerpoint)  pptx icon

ประเภทที่ 1 (pdf)  pdf icon

ประเภทที่ 2 (powerpoint) pptx icon
ประเภทที่ 2 (pdf)pdf icon

ประเภทที่ 3 (powerpoint)pptx icon
ประเภทที่ 3 (pdf)pdf icon

ประเภทที่ 4 (powerpoint) pptx icon
ประเภทที่ 4 (pdf)pdf icon

ประเภทที่ 5 (powerpoint) pptx icon
ประเภทที่ 5 (pdf)pdf icon

ประเภทที่ 6 (powerpoint) pptx icon
ประเภทที่ 6 (pdf)pdf icon

ประเภทที่ 7 (powerpoint) pptx icon
ประเภทที่ 7 (pdf)pdf icon

ประเภทที่ 8 (powerpoint) pptx icon
ประเภทที่ 8 (pdf)pdf icon

ประเภทที่ 9 (powerpoint) pptx icon
ประเภทที่ 9 (pdf)pdf icon

ประเภทที่ 10 (powerpoint) pptx icon
ประเภทที่ 10 (pdf)pdf icon

 

 ประเภทที่ 11 (powerpoint) pptx icon

 ประเภทที่ 11 (pdf) pdf icon

องค์ความรู้ภาคภาษาอังกฤษ (powerpoint) pptx icon
องค์ความรู้ภาคภาษาอังกฤษ (pdf) pdf icon

ดาวน์โหลดไฟล์ทุกประเภท คลิก

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com